Föreläsning om stress vid autism

Information

Anordnas på Habiliteringscenter Stockholm vuxna, inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Enhet
Habilitering & Hälsa

Målgrupp
Patienter,Närstående

Kursansvarig
Habilitering & Hälsa i Region Stockholm

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning samt för anhöriga till vuxna med dessa diagnoser.

Grundläggande information om stress och återhämtning som koncept, varför personer med autism ofta är mer sårbara för stress samt enkla strategier för att förebygga och reducera symptom på stress.

Anmälan
Du kan amäla dig här på webben. Du får direkt en plats, så länge det finns platser kvar. Därefter hamnar du på reservplats.

Du behöver inte bekräfta din plats. Om du inte kan komma, ber vi dig att avanmäla dig så snart du kan. 

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i din journal.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Torsdag 14 december, 14.00-16.00, Tideliusgatan 12, aulan, entréplan (Rosenlunds sjukhus) 14 Dec 2023 12 Dec 2023 21 free of 100 Read more