Samspel med vuxna som har flerfunktionsnedsättning

Information

logo

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående,Yrkesverksamma

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

För dig som är närstående till eller arbetar med en vuxen med flerfunktionsnedsättning. En kurs om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå och hur miljö och bemötande kan anpassas.

På kursen får du lära dig mer om hur och varför svårigheter i samspelet kan uppstå när man har begränsningar i sin förmåga att ta in och tolka olika intryck från sin omgivning. Vi går igenom hur man kan anpassa miljö och bemötande för att underlätta och möjliggöra samspel och delad upplevelse. Teori och praktik varvas och du får möjlighet att dela erfarenheter, tips och idéer med andra. 

Vid första kurstillfället går vi igenom orsaker till att svårigheter kan uppstå och hur man kan anpassa omgivningen för att ge bättre möjlighet till samspel. Vid andra kurstillfället följer vi upp respektive nätverk var för sig. Tidpunkt meddelas på kursen. Vid tredje tillfället får nätverken möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. Vi kommer också att presentera vad Habilitering & Hälsa i övrigt har att erbjuda målgruppen.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.


Anmälan

För att delta på den här kursen behöver du samtycke i följande fall:

  • Om du arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du samtycke från personen själv eller god man.
  • Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du samtycke från personen själv eller god man

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Bekräftelsemejl på anmälan kan hamna i skräpposten. Tänk på att titta där om du inte får något.

Under Frågor och svar hittar du mer information om anmälan.

Om ingen kursomgång visas, så finns det ingen föreläsning att anmäla sig till nu.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.