Grov- och finmotorik hos små barn med autism

Information

Insats i grupp för vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare

Enhet
AC småbarn

Målgrupp
Pedagoger,Föräldrar

Kursansvarig
Autismcenter små barn, 08-123 354 50

Insats i grupp för vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare

Föreläsning om de vanligaste motoriska svårigheterna hos barn med autism och tips om hur man kan träna motorik. Vi kommer också att informera om hjälpmedel.

Barnet har nedsatt grov- och/eller finmotorik samt om du vill få tips på aktiviteter som stimulerar ditt barns motoriska utveckling.

Förkunskaper

 

Inga förkunskaper

Format

 

Insats i grupp, 2 timmar lång föreläsning vid ett tillfälle


Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan kursstart. 

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.