Diagnos – och sen då? Informationsträff om samhällets stöd

Information

logo

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

På föreläsningen får du information och möjlighet att ställa frågor om följande områden:

  • habilitering - hur man ansöker och vilket stöd habiliteringen ger
  • ansvarsfördelning mellan habilitering och psykiatri
  • kommunernas stöd och hur man får del av det
  • hjälpmedel och hur man ansöker om det
  • stöd i skolan.


Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.


Anmälan

För att delta på den här kursen behöver du samtycke i följande fall:

  • Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.


Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Bekräftelsemejl på anmälan kan hamna i skräpposten. Tänk på att titta där om du inte får något.

Under Frågor och svar hittar du mer information om anmälan.

Om ingen kursomgång visas, så finns det ingen föreläsning att anmäla sig till nu.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.