SoL och LSS

Information

logo

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

För dig som är närstående till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och LSS. Syftet är att ge aktuell information om gällande regelverk som en förberedelse inför kontakten med kommunen.

Kommunernas hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ges enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Föreläsningen tar upp följande frågor:

  • Vad skiljer lagarna åt?
  • Hur ansöker man om insatser?
  • Vad gör man om ansökan avslås eller om man inte får de insatser som beviljats?

Föreläsare är socionom Helena Bjerkelius.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.


Anmälan

För att delta på den här kursen behöver du samtycke i följande fall:

  • Om du är närstående till en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du samtycke från personen själv eller god man

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Om du är anhörig till någon som har adhd/add som enda diagnos hänvisas du till kurserna på Adhd-center. Du kan inte gå den här kursen.

Bekräftelsemejl på anmälan kan hamna i skräpposten. Tänk på att titta där om du inte får något.

Under Frågor och svar hittar du mer information om anmälan.

Om ingen kursomgång visas, så finns det ingen föreläsning att anmäla sig till nu.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.