Problembeteende hos små barn med autism

Information

logo

Kursens består av 3 halvdagar där deltagaren får kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår samt praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

Enhet
AC småbarn

Målgrupp
Pedagoger,Föräldrar

Kursansvarig
Autismcenter små barn, 08-123 354 50

Insats i grupp för vårdnadshavare till små barn med autism

Kursen passar om barnet uppvisar problembeteenden, exempelvis utbrott, gör sig själv eller andra illa, förstör saker, låter inte vuxna prata med varandra, kramar främlingar, låter inte vuxen bestämma.

Exempel på kursens innehåll:

  • Orsaker till problembeteenden
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Format

 

Insats i grupp för vårdnadshavare och/eller pedagog, bestående av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Viktigt att närvara på samtliga tillfällen, det är inte möjligt att kombinera tillfällen från olika omgångar.

Språk

 

Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Vem kan delta?

 

Till Autismcenter små barns insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2017 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Förkunskaper

 

Vårdnadshavare ska ha genomför ”Grundkurs för vårdnadshavare” eller motsvarande. Pedagog bör ha gått ”Introduktionsdag för personal i förskola”.

Observera, endast en anmälan per barn, du anger antal deltagare vid anmälan. 

Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan kursstart. 

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Autismcenter små barn, start 8 mars (3 occurences) 8 Mar 2024 to 5 Apr 2024 1 Mar 2024 4 free of 36 Read more and apply
Autismcenter små barn, start 9 apr (3 occurences) 9 Apr 2024 to 7 May 2024 2 Apr 2024 9 free of 18 Read more and apply
Autismcenter små barn, start 7 maj (3 occurences) 7 May 2024 to 4 Jun 2024 30 Apr 2024 15 free of 18 Read more and apply
Autismcenter små barn, start 15 maj (3 occurences) 15 May 2024 to 12 Jun 2024 8 May 2024 36 free of 36 Read more and apply