Problembeteende hos små barn med autism

Information

Kursens består av 3 halvdagar där deltagaren får kunskap om hur man kan förstå orsaken till att problembeteenden uppstår samt praktiska tips och råd kring hur problembeteenden kan förebyggas och hanteras.

Enhet
AC småbarn

Målgrupp
Pedagoger,Föräldrar

Kursansvarig
Autismcenter små barn, 08-123 354 50

För vårdnadshavare till små barn med autism.

Kursen passar om barnet uppvisar problembeteenden, exempelvis utbrott, gör sig själv eller andra illa, förstör saker, låter inte vuxna prata med varandra, kramar främlingar, låter inte vuxen bestämma.

Exempel på kursens innehåll:

  • Orsaker till problembeteenden
  • Strategier för ökat samarbete mellan vuxen och barn
  • Förebyggande strategier
  • Att som vuxen hantera sina känslor och reaktioner

Format

 

Insats i grupp, bestående av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Viktigt att närvara på samtliga tillfällen, det är inte möjligt att kombinera tillfällen från olika omgångar.

Vem kan delta?

 

Till Autismcenter små barns insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Förkunskaper

 

Vårdnadshavare ska ha genomför ”Grundkurs för vårdnadshavare” eller motsvarande. Pedagog bör ha gått ”Introduktionsdag för personal i förskola”.


Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan kursstart. 

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Omgång 5 (3 occurences) 10 Jan 2023 to 7 Feb 2023 3 Jan 2023 6 free of 18 Read more and apply