Sociala färdigheter hos små barn med autism

Information

Kurs bestående av 3 halvdagar där deltagaren får strategier för att lära och utveckla barnets samspelfärdigheter.

Enhet
AC småbarn

Målgrupp
Pedagoger,Föräldrar

Kursansvarig
Autismcenter små barn, 08-123 354 50

För vårdnadshavare till små barn med autism.

Kursen passar när barnet visar intresse för andra barn, pratar i flerordsmeningar och förstår längre instruktioner. Barnet har kommit igång att samspela men svårigheter kan uppstå vad gäller att förstå och hantera olika sociala situationer.

Exempel på kursens innehåll:

  • Vara en bra vinnare/förlorare
  • Säga hej/hej då
  • Säga stopp
  • Ta initiativ till lek

Format

 

Insats i grupp, bestående av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Viktigt att närvara på samtliga tillfällen, det är inte möjligt att kombinera tillfällen från olika omgångar.

Vem kan delta?

 

Till Autismcenter små barns insatser i grupp (kurser och temaföreläsningar) kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2016 eller senare, anmäla sig. I samråd med vårdnadshavare kan även barnets ansvariga pedagog ta del av utbudet. Detta gäller både barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm.

Förkunskaper

 

Vårdnadshavare ska ha genomför ”Grundkurs för vårdnadshavare” eller motsvarande. Pedagog bör ha gått ”Introduktionsdag för personal i förskola”.

 

Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan kursstart. 
 

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Omgång 3 (3 occurences) 17 Nov 2022 to 15 Dec 2022 10 Nov 2022 10 free of 18 Read more and apply