PODD - en introduktion

Information

logo

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående,Yrkesverksamma

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se

För dig som är närstående till och för dig som arbetar med ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedel som komplement eller alternativ till tal. En kurs på två timmar som ger en introduktion och möjlighet att prova kommunikationsmaterialet PODD.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya nivåer med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller diagnos.

Syftet är att ge personer som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i. PODD är en förkortning och kan översättas till pragmatiskt organiserade dynamiska displayer.

I introduktionen går vi igenom teorin bakom metoden och du erbjuds tillfälle att prova på att prata med PODD-böcker. Introduktionen leds av behandlare med lång erfarenhet av arbete med PODD.

Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

Den här kursen riktar sig till närstående och personal till en person med flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

 

Anmälan

För att delta på den här kursen behöver du samtycke i följande fall:

  • Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.
  • Om du arbetar med en person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du samtycke från personen själv eller god man.
  • Om du är närstående till en person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du samtycke från personen själv eller god man

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Bekräftelsemejl på anmälan kan hamna i skräpposten. Tänk på att titta där om du inte får något.

Under Frågor och svar hittar du mer information om anmälan.


Om ingen kursomgång visas, så finns det ingen föreläsning att anmäla sig till nu.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.