Navigator ACT - för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Information

Den här gruppen anordnas på flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Vissa grupper riktar sig till föräldrar till barn med en särskild funktionsnedsättning.

Enhet
Habilitering & Hälsa

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habilitering & Hälsa

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Den här gruppen är till för dig som har barn med autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning och som känner oro och stress kopplat till ditt föräldraskap. I en Navigator ACT-grupp övar du bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra förändringar som är viktiga i det egna livet. 

I gruppen träffar du även andra föräldrar och kan dela erfarenheter.

Navigator ACT är baserad på acceptance and commitment therapy (ACT) som är en form av kognitiv beteendeterapi. 

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder eller bonusförälder till barn 0–17 år med funktionsnedsättning. 
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro kopplat till föräldraskap.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp vid alla tillfällen.
 • Om ni är ett föräldrapar som vill delta, ska ni inte delta i samma grupp, utan anmäla er till olika tillfällen.

Inför start tar vi kontakt för bedömning av dina förutsättningar och behov av att delta.

Om du har ett barn med autism ska du ha deltagit på en grundkurs om autism, 6-12 timmar, inom Habilitering & Hälsa, innan du deltar på Navigator ACT. 

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Intresseanmälan

Du kan anmäla intresse att delta på de kursomgångar som syns här nedan. Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Tänk på att bekräftelsemejl på anmälan kan hamna i skräpposten. 

Om ingen kursomgång visas

Om inget visas, finns det inga aktuella kursomgångar att anmäla sig till. Nästa termins kurskatalog läggs upp i mitten av juni respektive mitten av december.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Onsdagar, 09.00-12.30, Habiliteringscenter Brommaplan 6 Sep 2023 to 22 Nov 2023 21 May 2023 Reserve list
2 in queue
Read more and apply