TAKK för barn

Information

Anordnas på flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Enhet
Habilitering & Hälsa

Målgrupp
Närstående,Yrkesverksamma

Kursansvarig
Habilitering & Hälsa

För föräldrar, anhöriga och personal till barn som behöver tecken som alternativ kompletterande kommunikation, TAKK.. En kurs på tre till sex träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som är föräldrar eller nära anhörig till barnet. I mån av plats är även personal som arbetar med barnet i förskola/skola eller är personlig assistent välkommen att anmäla sig. 

Kursen innehåller teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att börja använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Under de teoretiska genomgångarna lyfter vi bland annat fram vikten av att använda en responsiv kommunikationsstil. Det innebär att vänta in barnet och svara på barnets egna initiativ. I de praktiska övningarna använder vi spel, lekar och sånger som du efter kursen kan använda tillsammans med barnet. Vi går igenom drygt 300 tecken.

Teman

  1. Min familj och personer, verb, småord
  2. På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  3. Måltid, siffror, mängd, storlek
  4. Förskola, skola, lek, aktivitet, sysselsättning
  5. Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

Kostnad
Kursen är avgiftsfri för föräldrar och anhöriga.
Personal betalar 2000:- inklusive kursmaterial för kurs som består av sex tillfällen.

Intresseanmälan

Du kan anmäla ditt intresse att delta här på webben. Vi informerar om du har en plats efter sista anmälningsdag.

Om det inte finns någon kursomgång att anmäla sig till, är den här terminens kurser över.

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Jag vill ha information när det finns kurstillfällen att anmäla sig till. Continuous 18 Dec 2022 Unlimited Read more and apply