Sömn hos barn – en workshop

Information

Den här workshopen anordnas på flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Enhet
Habilitering & Hälsa

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habilitering & Hälsa

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Workshopen som inleds med grundläggande information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med en plan för hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Workshopen som inleds med grundläggande information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med en plan för hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Den här workshopen ger dig grundläggande information om sömn och sömnsvårigheter. Du får också information om vad och hur du kan göra för att förbättra ditt barns sömn. Under workshopen kommer du att få stöd i att ta fram en plan för hur ditt barns sömn ska kunna bli bättre.

Ungefär en månad efter workshopen ringer vi upp för att höra hur det har gått. Om du då behöver mer stöd, görs en planering för det.

Workshopen är på 2,5 timme och det är 10-15 deltagare.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
23/5, 09.00-11.30, Habiliteringscenter Flemingsberg barn 23 May 2022 9 May 2022 10 free of 10 Read more and apply