TAKK för vuxna

Information

Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning behöver du ha ett samtycke från personen själv, vårdnadshavare eller god man. Max fem yrkesverksamma deltagare per person i behov av TAKK.

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Yrkesverksamma

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

För närstående och personal till vuxna som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Vi går igenom bakgrunden till TAKK och hur du använder tecken till tal. Vi tar upp responsiv kommunikationsstil – att vänta in personen och svara på personens initiativ.  Mellan kurstillfällena tränar du på att använda tecknen i vardagen. Du får också tips på var du själv kan hitta information om tecken, till exempel i olika appar.

Teman i kursen:

  • Min familj och personer, verb, småord
  • På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
  • Måltid, siffror, mängd, storlek
  • Boende, arbete, aktivitet, sysselsättning
  • Känslor – egenskaper, frågeord, prepositioner, tid

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Tid: 09.30-11.30 (5 occurences) 8 Nov 2021 to 6 Dec 2021 17 Oct 2021 16 free of 18 Read more and apply