Hur går det för mitt barn när jag inte längre finns?

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

För föräldrar till vuxna barn med funktionsnedsättning. Fyra gruppträffar med information, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet är att ge stöd och verktyg inför framtiden. Teman som tas upp är bland annat stöd från samhället och att vara anhörig och förälder.

I gruppen får du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning möjlighet att utbyta känslor och tankar om din nuvarande situation och framtiden med andra föräldrar. Du får också information och tips som kan underlätta både idag och på längre sikt.

Utgångspunkten är Bräcke diakonis material: När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga grupptillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom, och Eva Forss, socionom.

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Tid: 9.30-12.00 (4 occurences) 10 Nov 2021 to 1 Dec 2021 29 Oct 2021 Reserve list
2 in queue
Read more and apply