Struktur och hjälpmedel i vardagen för barn med adhd 5-12 år

Information

logo

Barn och ungdomar med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet. I kursen går vi igenom vad som ofta ställer till problem i vardagen. Vi informerar och visar filmade exempel på hjälpmedel och strategier som kan underlätta. Vi går också igenom hur man får tillgång till hjälpmedel och andra användbara produkter.

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, habresurscenter.slso@sll.se, 08-123 351 50

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Kursen går genom vad det är som ofta ställer till problem och visar strategier och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Barn med adhd har ofta svårt att lära sig vardagsrutiner, passa tider, hålla reda på sina saker och komma ihåg vad de ska göra. Scheman, tidshjälpmedel, bildstöd och hjälpmedel för påminnelser kan underlätta och hjälpa barnet till större självständighet.

Föreläsningen pågår i cirka två timmar. Därefter får du ta del av visningsmiljön på Habiliteringens resurscenter, där du kan se exempel på olika hjälpmedel och annat kognitivt stöd. Om smittläget tillåter blir det i form av ett fysiskt besök i visningsmiljön.

Efter föreläsningen kan du köpa färdigt bildstöd i form av veckoschema, rutinschema, årsschema och olika bildark.

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.