Grundkurs om autism och intellektuell funktionsnedsättning

Information

Det går att delta som enskild förälder eller som föräldrapar. För att delta behöver du ha barn med autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter tel: 08 123 351 50

För föräldrar till barn 5- 17 år med diagnoserna autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Kursen ger grundläggande kunskap om vad diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Kursens innehåll:        

  • Autism, intellektuell funktionsnedsättning och samhällets stöd
  • Kognition, perception, lek och samspel
  • Kommunikation och tydliggörande pedagogik
  • Stress och energi, problembeteenden, syskon och föräldraskapet

Samma kurs ges fysiskt vid två olika omgångar; antingen två heldagar 24 och 26 augusti eller uppdelat på fyra tillfällen 19 oktober- 9 november.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.