Barn med selektiv kommunikation

Information

logo

Mor- och farföräldrar är välkomna i mån av plats.

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens Resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

För föräldrar till ett barn upp till och med 17 år som trots förmåga att prata endast gör det i vissa sammanhang, är tyst i andra eller viskar för att inte göra sin röst hörd. Vi pratar om vad svårigheterna kan bero på och ger förslag på strategier för att underlätta.

Pratar ditt barn väldigt lite, viskar eller pratar inte alls i vissa miljöer men obegränsat med vissa personer i andra miljöer? Selektiv kommunikation kan ha flera orsaker. Det kan bero på en känsla av obehag eller rädsla för att göra sin röst hörd. Andra faktorer som påverkar är barnets språkliga och sociala förmåga samt i vilken utsträckning barnet är motiverat att samspela och prata med andra.

Vid två tillfällen får du tillsammans med andra föräldrar lyssna på föredrag om vad som kan orsaka och vidmakthålla dessa svårigheter. Du får också ta del av strategier som kan underlätta för ditt barn. Därefter samtalar vi i mindre grupper och du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Kursledare är Catrin Killander, logoped och beteendeanalytiker.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.