Att förebygga problembeteende

Information

Anordnas på flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa.

Enhet
Habilitering & Hälsa

Målgrupp
Närstående,Föräldrar

Kursansvarig
Habilitering & Hälsa

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. En föreläsning som ger verktyg för att skapa en god relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv.

Föreläsningen är tre timmar med paus. Den passar vid autism, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. Har ditt barn enbart adhd/add, hänvisar vi till vår webbkurs om att förebygga beteendeproblem. Den passar även vid andra funktionsnedsättningar.
Att förebygg beteeendeproblem - webbkurs

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Torsdag 16/6, 9.00-12.00, Habiliteringscenter resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus 16 Jun 2022 31 May 2022 6 free of 20 Read more and apply