Att förebygga beteendeproblem

Information

logo

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Föreläsningens syfte är att du som förälder ska få exempel på strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Avsikten är också att ge tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och stärkt tilltro till dig själv som förälder. Ämnen vi tar upp: samvaro med barnet, verktyg för en bättre vardag och hur du kan ta hand om dig själv.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.