Digital kurs: Samhällets stöd - en föräldrakurs för information och erfarenhetsutbyte

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens Resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Du får information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning, möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Kursen hålls digitalt.

Kursen består av tre kurstillfällen med olika teman. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Du får bland annat information om stöd i skolan, från kommunen och om samverkan. Du får möjlighet att ställa frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.

Kursledare är Helena Bjerkelius, socionom.

 

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.