Widgit Go som AKK-verktyg

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso.se

För närstående och nätverk till barn och vuxna som har Widgit Go

En grundkurs för dig som finns i nätverket runt en person som har Widgit Go som förskrivet hjälpmedel, och som vill utveckla ert användande av Widgit Go som AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.
Du får information om AKK och kommunikation. Du får också tips om hur du kan anpassa Widgit Go för att utveckla personens kommunikation. Under kursen går vi igenom grundläggande funktioner i Widgit Go och ni får pröva på att skapa enkla samtalsupplägg i appen.

Ta med egen iPad/WidgitPlatta. Inför föreläsningen är det viktigt att du har uppdaterat Widgit Go till den senaste versionen.

Om du arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha vårdnadshavarens samtycke för att delta. Om du är närstående till eller arbetar med en vuxen person med funktionsnedsättning över 18 år behöver du ha ett samtycke från personen själv eller god man.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.