Sexualitet och funktionsnedsättning

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Kursen är en introduktion till sexualitet och funktionsnedsättning. Den innehåller kunskap om sexualitet och diskussioner utifrån dilemman. Syftet är att ge en djupare förståelse för frågor som uppstår i skärningspunkten mellan sexualitet och funktionalitet.

Sexualitet kan vara ett komplext ämne, inte minst för den som har en funktionsnedsättning. Ibland kan sexualiteten ta för stor plats i livet med beteendeproblem, gränslöshet och risker. Ibland kan sexualiteten hamna i bakgrunden och inte få något utrymme alls. Under kursen kommer vi att prata om olika aspekter av sexualitet med utgångspunkt i sexuell hälsa och mänskliga rättigheter.

 

 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Cancelled Habiliteringens resurscenter, Olivecronas väg 5, entréplanet, Sabbatsbergs sjukhus 4 Dec 2020 20 Nov 2020 7 free of 20 Read more and apply