Litet syskon

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Hur är det att vara liten och ha ett syskon med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom? Socionomerna Åsa Nilsson och Eva Forss berättar om sina erfarenheter från arbete med syskongrupper inom Habilitering & Hälsa. De ger berättelser från små barn 2-6 år som har syskon med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, autism och olika kroniska sjukdomar. Du får höra exempel på hur barn kan uttrycka sig. Du får konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta och inspirera till samtal som kan stärka barnets identitet och självkänsla.

 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.