Samhällets stöd - en föräldragrupp för information och erfarenhetsutbyte

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens Resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

I gruppen får du information om samhällets stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra föräldrar. Det blir fyra gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Fjärde och sista tillfället utgår från gruppens önskemål. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga kurstillfällen.

 

 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.