Barn med selektiv kommunikation

Information

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens Resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se

Pratar ditt barn väldigt lite, viskar eller pratar inte alls i vissa miljöer men obegränsat med vissa personer i andra miljöer? Selektiv kommunikation kan ha flera orsakar. Det kan bero på en känsla av obehag eller rädsla för att göra sin röst hörd. Andra faktorer som påverkar är barnets språkliga och sociala förmåga samt i vilken utsträckning barnet är motiverad att samspela och prata med andra.

Vid två tillfällen får du tillsammans med andra föräldrar lyssna på föredrag om vad som kan orsaka och vidmakthålla dessa svårigheter. Du får också ta del av strategier som kan underlätta för ditt barn. Därefter samtalar vi i mindre grupper och du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera lösningar.

Föreläsare/gruppledare: Catrin Killander, logoped, beteendeanalytiker och grundläggande psykoterapeut KBT 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.