Struktur och hjälpmedel i vardagen för ungdomar med adhd, 13-17 år - Tid: 13.00-16.00, 23 May 2024

Habiliteringens resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt B, lokal: Stora konferensen


Available places:3 free of 42

Fewest possible applications: 15

Max amount of reserves: 20

Date:23 May 2024

Deadline for application:17 May 2024

Withdrawal can be made up to:21 May 2024

Information

logo

Internal ID
28062

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@regionstockholm.se