Att förebygga beteendeproblem - Tid: 17.00-20.00, 11 Nov 2021

Habiliteringens resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, Lokal: Stora konferensen


Available places:Reserve list, 61 in queue

Fewest possible applications: 10

Max amount of reserves: 65

Date:11 Nov 2021

Deadline for application:29 Sep 2021


Information

Internal ID
25651

Enhet
Habiliteringens resurscenter

Målgrupp
Närstående, Föräldrar

Kursansvarig
Habiliteringens resurscenter, 08-123 351 50, habresurscenter.slso@sll.se