Tre föreläsningar för dig som är närstående till en vuxen person med ASD utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning - Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlund, Tideliusgatan 12, Lokal: Aulan, entréplan., 22 Oct 2020

Course meetings

  1. Diagnos inom autismspektrum - Vad innebär det?: 22 Oct 2020 17:30-19:30, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
  2. Bemötande och förhållningssätt: 5 Nov 2020 17:30-19:30, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
  3. Struktur i vardagen: 19 Nov 2020 17:30-19:30, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Available places:Reserve list, 5 in queue

Date:22 Oct 2020 to 19 Nov 2020

Deadline for application:18 Nov 2020


Information

Internal ID
25257

Enhet
Kurs- och kunskapscenter

Målgrupp
Närstående

Kursansvarig
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, ASD-teamet för vuxna, 08-123 355 00, habkurscenter.slso@sll.se